پیش فوش آپارتمان

مطالب مربوط به : پیش فوش آپارتمان

 🔴کرونا قیمت مسکن را کاهش داد

🔵عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وقتی مراجعه و تقاضا برای خرید مسکن کاهش یابد، بازار در یک وضعیت رکودی قرار می‌گیرد، در این شرایط قیمت مسکن کاهش می‌یابد. 🔵شهاب نادری […]


املاک سات آل